Przepraszam, czy to już życie?

W czasach dzieciństwa często odpowiadamy na pytania typu, kim chcesz być jak dorośniesz. Dorosłość wydaje się wtedy magiczną granicą, za którą zaczyna się prawdziwe życie. Wszystko co wcześniej ma być epilogiem, ma być czasem, żeby zastanowić się, czego tak naprawdę od tego życia chcemy. A […]

Read more